Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji

Główne obszary zainteresowania to zarządzanie innowacjami i przedsiębiorczość w gospodarce cyfrowej.

Kierownik Zakładu: dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. uczelni

Pracownicy:

Lp. Stopień naukowy Imię Nazwisko Stanowisko
1 dr inż. Krzysztof Bartczak  asystent
2 dr inż. Artur Gąsiorkiewicz  adiunkt
3 mgr inż. Iwona Głażewska  asystent
4 dr inż. Jolanta Jurczak  adiunkt
5 mgr Justyna Kacprzak  asystent
6 prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba  profesor
7 mgr Agnieszka Kucharska  asystent
8 dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska  adiunkt
9 mgr Daniel Młodzianowski  asystent
10 dr inż. Danuta Rojek  adiunkt
11 dr hab. inż. Katarzyna Rostek  profesor uczelni
12 dr inż. Kamil Sitarski  adiunkt
13 dr hab. Agnieszka Skala-Gosk  profesor uczelni
14 dr inż. Olga Sobolewska  adiunkt
15 dr hab. inż. Tadeusz Waściński  profesor uczelni
16 dr hab. inż. Ryszard Żuber  profesor uczelni

Seminarium