Przetargi i zamówienia

Procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej:

  • Zarządzenie nr 3/2009 Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych podlegających obowiązkowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 31 października 2018 r. w sprawie procedury realizacji dostaw, usług oraz robót budowlanych, których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  • Zarządzenie nr 2/2018 Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 31 października 2018 r. w sprawie procedury archiwizacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych.
  • Słownik kodów CPV 
  • Druk „zapotrzebowania” o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  • Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego – dot. postępowań z zastosowaniem ustawy