Nagroda naukowa "Wykład im. Marka Siudaka"

Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej Uchwałą Nr 196/III/18 z dnia 30.01.2018 r. ustanowiła na Wydziale Zarządzania nagrodę "Wykład im. Marka Siudaka", celem upamiętnienia osoby, zmarłego w 2000 roku, znaczącego przedstawiciela środowiska Politechniki Warszawskiej, które dziś działa w formule Wydziału Zarządzania PW.

Nagroda przyznawana jest raz w roku. Polega na wygłoszeniu prestiżowego wykładu z zakresu nauk ekonomicznych na zorganizowanym przez Wydział Zarządzania seminarium. Laureat wybierany jest spośród naukowców spoza Wydziału Zarządzania PW. Laureat otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz wygłasza wykład na temat charakterystyczny dla jego dorobku, w jednym z prestiżowych miejsc Politechniki Warszawskiej. Uchwała Rady Wydziału o ustanowieniu Nagrody i regulamin Nagrody

Biogram Marka Siudaka 

2018 - I edycja Nagrody - laureatem został dr Dariusz Siudak z Politechniki Łódzkiej (od 2020 r. doktor habilitowany)

2019 - II edycja Nagrody - laureatem został dr Przemysław Szufel ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

2020 - III edycja Nagrody - laureatką została dr Katarzyna Łobacz z Uniwersytetu Szczecińskiego

2021 - IV edycja Nagrody - laureatem został dr Adam Marszk z Politechniki Gdańskiej (od 2022 r. doktor habilitowany)

2022 - V edycja Nagrody - laureatem został dr Rafał Buła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

2023 - VI edycja Nagrody - laureatką została dr Katarzyna Włosik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2024 - VII edycja Nagrody - laureatką została dr Aleksandra Nocoń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach