Biuro Obsługi Kandydatów

Biuro Obsługi Kandydatów (BOK)

tel.: 22 234 86 94

e-mail: kandydat.wz@pw.edu.pl

ul. Narbutta 85, Gmach Nowy Technologiczny, pok. 5

Godziny przyjęć interesantów obowiązują podczas trwania akcji rekrutacyjnej.

Pracownicy:

Ewelina Korzeniowska

Dorota Lurka

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studiach stacjonarnych I stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury)
5 czerwca – 10 lipca rejestracja (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie na IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie na IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IRK skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych, 
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
18 lipca ogłoszenie wyników kwalifikacji
19 lipca – 24 lipca przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (do godz. 15:00 w dniu 24 lipca)
 • Kierunki:
  • Zarządzanie
  • Inżynieria Zarządzania