Doktorant

Aktualności

PROM PW 2

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW 2 - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza pierwszy konkurs nr CWM/PROM PW 2/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów i delegat do Rady Doktorantów PW