Nauka

Aktualności

Seminarium Naukowe dnia 16.01.2024

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 16 stycznia 2024 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Seminarium Naukowe dnia 12.12.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Samoloty bezzałogowe Politechniki Warszawskiej w badaniach ekosystemów Antarktyki – Projekt MONICA”.

Spotkanie online odbędzie się na platformie TEAMS, dnia 16 listopada 2023 r. o godz. 16.15

Modelowanie cyfrowe a nowoczesne technologie komputerowe

W październiku 2023 roku zakończyła się realizacja grantu rektorskiego pn. „Modelowanie cyfrowe procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych”.

Seminarium Naukowe WZ PW w dniu 17.10.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 17 października 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Konferencja Business Process Management Day 2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej Business Process Management Day 2023 pn. „Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji”, która odbędzie się dnia 12 maja 2023 roku (piątek) w godz. 11:00-15:30 w formule hybrydowej.

Seminarium naukowe WZ PW w dniu 13.06.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

Seminarium naukowe PW „Horyzonty Dyscyplin Nauki"

Pod patronatem Prorektora prof. Mariusza Malinowskiego Centrum Studiów Zaawansowanych PW prowadzi stałe ogólnouczelniane seminarium naukowe „Horyzonty Dyscyplin Nauki” i zaprasza na kolejne spotkanie pt. „Transdisciplinary and impact research: Polish and Visegrad Group Startups  (Badania transdyscyplinarne startupów polskich i w krajach Grupy Wyszehradzkiej)”.

Seminarium naukowe Wydziału Zarządzania PW - 18.04.2023

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania PW, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku (wtorek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym na platformie MsTEAMS.

W ramach wystąpienia swoją prezentację pt. „Między „dworskością” a banałem. Co historia historiografii może powiedzieć naukom o zarządzaniu i jakości.” przedstawi Prof. Tomasz Ochinowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”

VI Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)”

Motto: „Zrozumienie i postawienie na naczelnym miejscu celu, do którego się dąży oraz przejęcie się nim sprawia, że niejednokrotnie zdobywamy się na nadzwyczajne wysiłki dla jego osiągnięcia. Pracy dodaje się „nerwu", stwarza zainteresowanie i chęć do coraz dalej idących ulepszeń” Zygmunt Rytel  [1947, s. 20][1].                       

[1] Zygmunt Rytel (1947). Teoretyczne podstawy organizacji. Kraków-Poznań: Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa.