Student

Aktualności

Weź udział w konkursie Schneider Electric "IA Masters", wykonując najlepszy projekt badawczy z dziedziny automatyki i robotyki!

  IA Masters. Projektuj przyszłość z Digital Twin

  • Studiujecie automatykę i robotykę lub pokrewny kierunek? 
  • Chcecie pracować pod okiem doświadczonych inżynierów?
  • Waszym marzeniem jest realny wkład w rozwój technologiczny branży automatyki przemysłowej?

Decyzje stypendialne

Informujemy, że od dnia 17.11 (piątek) od godz. 15:00 można odbierać decyzje dot. stypendiów Rektora i socjalnych. Odebranie decyzji jest warunkiem otrzymania stypendium na konto bankowe.

Decyzje negatywne również należy odebrać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Decyzje dot. stypendiów będą do odebrania po wcześniejszym ogłoszeniu.

Nie zostały jeszcze ogłoszone kwoty stypendiów.

Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można odwołać się do OKS.

Praktyki w Welchman Keen

Welchman Keen is seeking a Compliance and Policy Intern to work on various technology, media, and telecom (TMT) regulatory issues. We hire responsible self-starters who focus on gaining experience from working in a diverse and international culture.

You are also required to join an information meeting on 20 November 2023, 18.00-18.45, New Technological Building, room NT315, 85 Narbutta Str., Warsaw.

Wirtualne wydarzenie Schneider Electric 28 - 30 listopada

EMPOWHER to nasze zobowiązanie do wspierania integracyjnego i sprawiedliwego środowiska pracy, w którym każda kobieta może się rozwijać.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Promocja PW Niezależne Zrzeszenie Studentów i inicjatywa The Presja oferują studentom możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach psychologicznych on-line (50 min). Zapisy odbywają się przez link: https://thepresja.pl/nzs2023/,  gdzie istnieje możliwość dopasowania dnia i godziny konsultacji oraz wyboru terapeuty, działającego w ramach określonej specjalizacji. Każdemu studentowi w ramach tegorocznego programu przysługuje możliwość zarezerwowania maksymalnie trzech terminów. 

Wstępne listy rankingowe

Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Na listach znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek w terminie. Nie są to wszystkie osoby, które otrzymają stypendia! Kwoty stypendiów Rektor ogłasza na koniec października.

Uwagi można zgłaszać do 30.10 (poniedziałek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

W dniu 24.10 Dziekanat ds. Studenckich będzie nieczynny.

W dniu 24.10 Dziekanat ds. Studenckich będzie nieczynny. Zamiast tego zapraszamy w środę 25.10 w godzinach 11:00 - 15:00.

Zmiana godzin przyjęć

Dziekanat ds. Studenckich (pok. 5) będzie czynny w dniu 18.10 (środa) w godzinach 10:30 - 13:30 zamiast czwartku 19.10. W czwartek dziekanat ds. studenckich będzie nieczynny.

NFZ: Studencie zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne

Studenci, którzy pracowali w wakacje, po powrocie na uczelnię powinni pamiętać o pewnych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli byli zatrudnieni na umowę o pracę, to muszą ponownie być zgłoszeni do ubezpieczenia. Zrobić to może w imieniu studenta rodzic lub uczelnia.