Student

Aktualności

Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studenckich

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie Wydziału, a także w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, Dziekanat ds. Studenckich wprowadza ograniczenia w zakresie kontaktu bezpośredniego.

Wobec powyższego od dnia 13.03.2020 r. (piątek) do odwołania wszelkie podania, prośby i pytania proszę zgłaszać drogą mailową (ewelina.korzeniowska@pw.edu.pl).

Dokumenty będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu, a decyzje rozpatrzonych podań będą przekazywane drogą mailową. Bardzo proszę o korzystanie z poczty PW.

Przedłużenie stypendium i nowe wnioski

Wszystkie osoby, które miały wydane decyzje stypendialne (socjalne, dla osób niepełnosprawnych) do końca lutego, mogą złożyć nowy wniosek do 6 marca. 

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letnim

Wypełnione podanie należy złożyć w Dziekanacie ds. Studenckich (pok. 5) do 6 marca.

Dziekanat ds. Studenckich będzie NIECZYNNY w dniach: 17.02.2020 - 21.02.2020

Dziekanat ds. Studenckich będzie NIECZYNNY w dniach:

17.02.2020 - 21.02.2020.

Wysokość świadczeń stypendialnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały przesłane kwoty stypendiów zatwierdzone przez rektora. Wszystkie stypendia będą wypłacone do 13 grudnia br. za miesiące październik, listopad, grudzień. Decyzje dot. stypendiów będą do odbioru po ogłoszeniu w kolejnej aktualności.

Informacje o zapomogach

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jako trudną sytuację życiową rozumie się sytuację, która negatywnie wpływa na sytuację materialną studenta.

II Targi Pracy Branży Automotive na Wydziale SiMR

27 listopada 2019 r. w godzinach 900÷1600 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbędą się II Targi Pracy Branży Automotive.

Informacja o stypendiach

W związku z licznymi pytaniami o kwoty stypendiów i odbieranie decyzji informujemy, że do tej pory wysokości kwot nie zostały podane do wiadomości studentów oraz dziekanatów. W związku z tym nie ma możliwości wydrukowania decyzji oraz wypłacania stypendiów. Liczymy na to, że sprawa jak najszybciej się wyjaśni, a wyczekane stypendia trafią wkrótce na konta bankowe studentów. Pytania w tej sprawie proszę kierować do Biura Spraw Studenckich PW.