Student

Aktualności

Perły nauki

MEiN ogłasza konkurs Perły Nauki, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

W dniach 06.12 - 10.12 Dziekanat będzie nieczynny

W związku z chorobą pracownika wszystkie wypłaty stypendiów za grudzień będą realizowane z opóźnieniem po 10.12. Serdecznie przepraszamy za niedogodności.

W dniach 29.11 - 03.12 Dziekanat będzie nieczynny.

Decyzje stypendialne można odbierać u pani Marii Miedzybrodzkiej w pok. 5 w godzinach pracy Biura Obsługi Doktorantów lub po wcześniejszym umówieniu.

Decyzje dot. stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych są gotowe do odbioru

Zapraszamy po odbiór decyzji dot. stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych do pokoju nr 5.

Decyzje dot. stypendium rektora będzie można odbierać od piątku po godz. 15:00.

Decyzje negatywne również należy odebrać.

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe

Wszystkie osoby na znajdujące się na listach otrzymają stypendium rektora.
Decyzje dot. stypendium rektora będą wydawane od 19.11, godz. 15:00 (piątek).
Decyzje negatywne również należy odebrać.

Kwoty stypendiów na rok akademicki 2021/2022

Ogłaszamy kwoty stypendiów.

Bezpłatny kurs obsługi programu AutoCAD 3D organizowany przez Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy na bezpłatny kurs obsługi programu AutoCAD 3D organizowany przez Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniach 04-07.11.2021 r. ( z wyłączeniem 06.11.2021). Wszystkie koszty kursu pokrywa Politechnika Warszawska.

Wstępne listy rankingowe

Ogłaszamy wstępne listy rankingowe. Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzania list. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do 03.11 (środa) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list. 

Informacje dot. stypendiów

Kiedy będą znane kwoty stypendiów?

- Na koniec miesiąca kwoty ogłosi Rektor. Dopiero po tym ogłoszeniu będziemy mogli zając się tworzeniem decyzji oraz zwołać ostateczne posiedzenie Komisji Stypendialnej.

Kiedy będą wypłacane stypendia?

- Planowo na koniec listopada ale pod warunkiem odebrania decyzji przez studenta. Decyzje powinny być gotowe w połowie listopada. Zamieścimy tutaj stosowne ogłoszenie.

...więcej w notatce

Stypendium pod choinkę 2021

Szukamy zaangażowanych, aktywnie promujących Politechnikę i budujących jej wizerunek studentów i doktorantów. Jeśli bierzesz udział w konkursach naukowych, sportowych lub artystycznych, działasz w kole naukowym, uczestniczysz w różnorodnych projektach, a być może także popularyzujesz naukę wśród dzieci i dorosłych — prześlij swoje zgłoszenie!