Student

Aktualności

Wysokość świadczeń stypendialnych

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały przesłane kwoty stypendiów zatwierdzone przez rektora. Wszystkie stypendia będą wypłacone do 13 grudnia br. za miesiące październik, listopad, grudzień. Decyzje dot. stypendiów będą do odbioru po ogłoszeniu w kolejnej aktualności.

Informacje o zapomogach

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jako trudną sytuację życiową rozumie się sytuację, która negatywnie wpływa na sytuację materialną studenta.

II Targi Pracy Branży Automotive na Wydziale SiMR

27 listopada 2019 r. w godzinach 900÷1600 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbędą się II Targi Pracy Branży Automotive.

Informacja o stypendiach

W związku z licznymi pytaniami o kwoty stypendiów i odbieranie decyzji informujemy, że do tej pory wysokości kwot nie zostały podane do wiadomości studentów oraz dziekanatów. W związku z tym nie ma możliwości wydrukowania decyzji oraz wypłacania stypendiów. Liczymy na to, że sprawa jak najszybciej się wyjaśni, a wyczekane stypendia trafią wkrótce na konta bankowe studentów. Pytania w tej sprawie proszę kierować do Biura Spraw Studenckich PW.

Ostateczne listy rankingowe

Wszystkie osoby znajdujące się na listach otrzymają stypendium Rektora. O wysokości kwot poinformujemy Państwa w kolejnej wiadomości w aktualnościach. Decyzje będą do odbioru po wcześniejszym ogłoszeniu.

Listopadowa oferta Biura Karier Politechniki Warszawskiej

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej informuj, że w listopadzie odbędą się szkolenia i warsztaty dedykowane wszystkim studentom Politechniki Warszawskiej (w tym warsztaty w ramach Projektu NERW) oraz spotkanie z przedstawicielami trzynastu firm z Taiwanu.

Dofinansowanie praktyk studenckich. Podania należy składać do 20.11 br. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5

Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni może ubiegać się o dofinansowanie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów zakwaterowania i dojazdów.

Wstępne listy rankingowe

Błędy na listach można zgłaszać do 5.11.2019 r.