Wybory związane z tokiem studiów

HARMONOGRAM WYBORÓW - semestr letni 2019/2020

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - I stopień

- wybór ścieżki obieralnej w module Podejście Procesowe: 05.03.2020, godz. 08:00 - 12.03.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - I stopień - studia stacjonarne i niestacjonarne

- wybór przedmiotów obieralnych: 06.03.2020, godz. 08:00 - 12.03.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - II stopień - studia stacjonarne

- wybór przedmiotu w języku polskim i w języku angielskim: 06.03.2020, godz. 08:00 - 12.03.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - II stopień - studia niestacjonarne

- I TURA: wybór przedmiotów w języku polskim i w języku angielskim: 06.03.2020, godz. 08:00 - 12.03.2020, godz. 20:00

- II TURA: zapisy na przedmioty: 04.05.2020, godz. 08:00 - 17.05.2020, godz. 20:00

Inżynieria Zarządzania - II stopień - Studia stacjonarne i niestacjonarne

- wybory promotorów: 12.03.2020, godz. 20:00 - 17.03.2020, godz. 20:00

Zarządzanie - I stopień - Studia stacjonarne i niestacjonarne

- wybory promotorów: 12.03.2020, godz. 20:00 - 17.03.2020, godz. 20:00