Skład RND

Skład Rady Naukowej Dyscypliny

Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

w kadencji 2020-2024

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 została powołana przez Senat Politechniki Warszawskiej Uchwałą nr 23/L/2020 z dnia 23 września 2020 r. (z późniejszymi zmianami w składzie Rady)

Na Przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 Senat wybrał dr hab. inż. Katarzynę Rostek, prof. uczelni Uchwałą nr 44/L/2020 z dnia 14 października 2020 r.

 

Aktualny skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej:

Przewodnicząca
 1. dr hab. inż. Katarzyna ROSTEK, prof. uczelni (WZ)                                                                                                                                 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 1. prof. dr hab. inż. Agnieszka BITKOWSKA (WZ)
 2. dr inż. Aleksander BUCZACKI (WMT)
 3. dr hab. inż. Jarosław DOMAŃSKI (WZ)
 4. dr inż. Bartłomiej GŁADYSZ (WMT) - od lutego 2022 r.
 5. dr hab. inż. Eryk GŁODZIŃSKI, prof. uczelni (WZ)
 6. dr hab. inż. Tadeusz GRZESZCZYK, prof. uczelni (WZ)
 7. dr hab. inż. Waldemar IZDEBSKI, prof. uczelni (WZ) - od grudnia 2023 r.
 8. doc. dr hab. inż. Marek KISILOWSKI (WZ)
 9. dr hab. Magdalena KLUDACZ-ALESSANDRI, prof. uczelni (KNEiS)
 10. dr hab. Piotr KORNETA (WZ) - od kwietnia 2023 r.
 11. dr hab. inż. Anna KOSIERADZKA, prof. uczelni (WZ) - od kwietnia 2023 r.
 12. dr hab. Magdalena MAJCHRZAK, prof. uczelni (KNEiS) - od lutego 2022 r.
 13. prof dr hab. Mieczysław MORAWSKI (WZ)
 14. dr hab. inż. Marlena PIEKUT, prof. uczelni (KNEiS) - od czerwca 2022 r.
 15. dr hab. inż. Agata PIERŚCIENIAK,  prof. uczelni (WZ) - od grudnia 2022 r.
 16. dr hab. Grzegorz RZĄDKOWSKI, prof. uczelni (WZ)
 17. dr hab. Małgorzata SIDOR-RZĄDKOWSKA, prof. uczelni (WZ)
 18. dr hab. Agnieszka SKALA-GOSK, prof. uczelni (WZ) - Zastępczyni Przewodniczącej
 19. prof. dr hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA (WZ)
 20. dr hab. inż. Bartosz WACHNIK (WMT) - od grudnia 2023 r.
 21. dr hab. inż. Renata WALCZAK, prof. uczelni (WBMiP Płock)
 22. dr inż. Michał WIŚNIEWSKI (WZ) - Sekretarz
 23. dr hab. Andrzej WODECKI, prof. uczelni (WZ)
 24. mgr inż. Mirosław WÓJCIK (doktorant WZ) - od kwietnia 2023 r.
 25. dr hab. inż. Janusz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, prof. uczelni (WZ) - do października 2022 r. i od kwietnia 2023

Byli członkowie RND NZJ
 • śp. dr Helena BULIŃSKA-STANGRECKA (WAiNS) - do grudnia 2021 r.
 • dr hab. inż. Liliana HAWRYSZ (WZ) - do września 2021 r.
 • mgr Justyna KACPRZAK (doktorantka WZ) - od października 2021 r. do kwietnia 2023 r.
 • mgr inż. Angelika WILK (doktorantka) - do maja 2021 r.

Sekretariat
 • mgr Marzena FABIJAŃSKA

Stałe zespoły RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW I kadencji pod przewodnictwem dr hab inż. Anny Kosieradzkiej, prof. uczelni