Osoby z niepełnosprawnością

Dostępność budynku Nowego Technologicznego

 

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu mogą korzystać z dwóch wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność do wind jest możliwa przez drzwi od podwórza. Przed wizytą w obiekcie osób niepełnosprawnych prosimy o zapoznanie się z planami budynku, gdzie zaznaczono: drogi ewakuacyjne, windy, sale zajęciowe, czy pomieszczenia biurowe (plany budynku).

Do budynku Gmachu Nowego Technologicznego (Warszawa, ul. Narbutta 85) osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się do wind od ulicy Karłowicza.

Instrukcja postępowania:

  1. stojąc na wprost gmachu NT (ul. Narbutta 85) skierować się w lewą stronę w kierunku ulicy Łowickiej,
  2. następnie udać się w prawą stronę ulicą Łowicką dojść do skrzyżowania ulic Łowicka i Madalińskiego.
  3. Skręcić w prawo iść ulicą Madalińskiego i skręcić w pierwszą w prawo ulicę Karłowicza.
  4. Udać się pod bramę wjazdową znajdującą się po lewej stronie przy ul. Karłowicza 17A
  5. zadzwonić do portiera (22 234 82 20), który podejdzie od strony dziedzińca w celu otworzenia bramy.
  6. Portier wskaże drogę (podprowadzi) do najbliższej windy.
   
Osoby niewidome lub słabowidzące mają do dyspozycji napisy na drzwiach w języku Braille. Napisy te zostały umieszczone powyżej klamek na zewnętrznej stronie drzwi w pomieszczeniach wykładowych, laboratoryjnych i biurowych oraz w ciągach komunikacyjnych.
Deklaracja dostępności jest opublikowana na stronie www (link).

Informacje ogólne