Proces dyplomowania

Ze względu na aktualnie obowiązujące procedury i wewnętrzne akty prawne PW, od roku akademickiego 2017/18, w odniesieniu do wszystkich dyplomantów (bez względu na rok rozpoczęcia studiów) obowiązują zasady i formularze zawarte w poniższym Regulaminie projektowania dyplomowego. Wszystkie bronione prace dyplomowe muszą zostać wprowadzone do modułu APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Regulamin projektowania dyplomowego

Regulamin procesu dyplomowania dla studiów rozpoczętych przed 10.2022

Regulamin procesu dyplomowania dla studiów rozpoczętych po 10.2022

Formularz weryfikacji wymagań formalnych dla prac dyplomowych na I stopniu dyplomowania

Formularz weryfikacji wymagań formalnych dla prac dyplomowych na II stopniu dyplomowania

Archiwum Prac Dyplomowych - Moduł APD 

Przy wgrywaniu pracy do APD prosimy pamiętać:

Nazwa pliku w formacie PDF umieszczonego w systemie USOS APD musi być zgodna ze schematem:
pX_WZ_Nazwisko_Imię_nr albumu
gdzie:
X – należy zastąpić jednym z symboli: L – praca licencjacka; I – inżynierska; M - magisterska

Pełnomocnicy związani z procesem dyplomowania