Proces dyplomowania

Ze względu na aktualnie obowiązujące procedury i wewnętrzne akty prawne PW, od roku akademickiego 2017/18, w odniesieniu do wszystkich dyplomantów (bez względu na rok rozpoczęcia studiów) obowiązują zasady i formularze zawarte w poniższym Regulaminie projektowania dyplomowego. Wszystkie bronione prace dyplomowe muszą zostać wprowadzone do modułu APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Regulamin projektowania dyplomowego

Formularze

Zagadnienia egzaminacyjne

Archiwum Prac Dyplomowych - Moduł APD 

Przy wgrywaniu pracy do APD prosimy pamiętać:

Nazwa pliku w formacie PDF umieszczonego w systemie USOS APD musi być zgodna ze schematem:
pX_WZ_Nazwisko_Imię_nr albumu
gdzie:
X – należy zastąpić jednym z symboli: L – praca licencjacka; I – inżynierska; M - magisterska

Instrukcje współpracy z systemem APD (opracowanie: Centrum Informatyzacji PW)

Szablon prezentacji Politechniki Warszawskiej obowiązujący na egzaminie dyplomowym.

Pełnomocnicy związani z procesem dyplomowania