Sobolewska Olga, dr inż.

adiunkt
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Pokój: 134

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • projektowanie informatycznych systemów zarządzania
 • zintegrowane systemy informatyczne MRP/ERP
 • systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie projektami informatycznymi

Tematyka prac przejściowych:

 • analiza systemów informatycznych
 • modelowanie procesów biznesowych
 • projektowanie informatycznych systemów zarządzania
 • wdrożenie systemu informatycznego w organizacji X
 • projekt systemu e-commerce dla organizacji X

Tematyka prac dyplomowych:

 • analiza wpływu zastosowania technologii ABC w funkcjonowaniu organizacji X
 • projekt systemu informatycznego klasy XYZ dla organizacji X
 • projekt i analiza efektywności systemu e-learning dla organizacji X
 • projekt systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach - projekt/ analiza efektywności
 • projekt organizacji start-up
 • projekt rozwiązań w obszarze smart city

Działalność naukowo-badawcza:

 • zastosowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu
 • zarządzanie wiedzą i narzędzia zarządzania wiedzą
 • zarządzanie projektami
 • kooperencja przedsiębiorstw
 • sieciowość współczesnych organizacji
 • Smart City jako kierunek rozwoju współczesnych miast

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW