Zakład Zarządzania Publicznego

Główne obszary zainteresowania to: zarządzanie publiczne, logistyka społeczna, zarządzanie systemem ochrony zdrowia, oraz szkolnictwa wyższego i nauki.

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni

Pracownicy:

Lp. Stopień naukowy Imię Nazwisko Stanowisko
1 dr hab. inż. Jarosław Domański  adiunkt
2 doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski  docent
3 dr Piotr Korneta  adiunkt
4 dr inż. Grzegorz Kunikowski  adiunkt
5 mgr inż. Sylwester Pięta  asystent
6 dr inż. Marta Skierniewska  asystent
7 dr inż. Witold Skomra  adiunkt
8 dr inż. Katarzyna Skroban  adiunkt
9 mgr Dionizy Smoleń  asystent
10 mgr inż. Marcin Ścibisz  asystent
11 dr Małgorzata Waszkiewicz  adiunkt
12 dr inż. Michał Wiśniewski  adiunkt
13 dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki  profesor uczelni

Seminarium wspólne ZRSO+ZSI+ZZP