Wyniki I tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia kierunek Inżynieria Zarządzania

Wyniki znajdują się w załączonej tabeli. W kolejnych dniach Komisja Rekrutacyjna zamieści szczegółowe informacje o zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Wyniki I tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia kierunek Inżynieria Zarządzania: