Rekrutacja na kierunek Inżynieria Zarządzania została przedłużona do 15 lutego 2022 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje:

* Do 15 lutego 2022 r. został przedłużony termin zapisów na studia stacjonarne II stopnia kierunek Inżynieria Zarządzania,

* Z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów nie zostaną uruchomione studia stacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Wszystkich kandydatów którzy aplikowali na kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej zapraszamy na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania. Osoby, które chcą podjąć studia na kierunku Inżynieria Zarządzania a wcześniej złożyły dokumenty na Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej proszone są o rejestrację w systemie na kierunek IZ bez wnoszenia ponownie opłaty. Opłata zostanie przeksięgowana automatycznie. Po utworzeniu nowego konta w systemie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ bardzo proszę o przesłanie maila na adres: kandydat.wz@pw.edu.pl z nowym numerem kandydata oraz załączonym zeskanowanym formularzem różnic programowych - Inżynieria Zarządzania

Wyniki I tury

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje że wyniki I tury kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Inżynieria Zarządzania zostaną podane 11 lutego.

Kandydaci, którzy nie przekazali wszystkich wymaganych dokumentów będą kwalifikowani w II turze.

Procedura rekrutacji

składa się z następujących kroków:

1. Zarejestrowania kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://www.zapisy.pw.edu.pl/ (opłata 85 zł.)

2. Dostarczenia dokumentów na Wydział:

 • Terminy dostarczania dokumentów do Biura Obsługi Kandydatów w II turze rekrutacji:

  - czwartek (10.02) w godz. 10.00 - 15.00

  - wtorek (15.02) w godz. 11.00 - 16.00

 • ul. Narbutta 85 pok. 5 (parter)

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Kandydatów na studia  II-go stopnia prosimy o przygotowanie:

  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów -  oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) - dyplom musi być podpisany,  
  • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów,
  • CV,
  • formularz deklaracji znajomości języka angielskiego -angielski (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,66 kB)
  • formularza deklaracji różnic programowych - Inżynieria Zarządzania (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,32 kB)
  • dokumentu tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Upoważniona osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (link do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Plik do pobrania:

pełnomocnictwo (pdf, 113,66 kB)