Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WZ 16.09.22

Brak informacji w systemie IRK o statusie przyjęcia może być spowodowany brakiem dostarczenie wymaganych dokumentów na wydział. W związku z tym osoby ze studiów niestacjonarnych I stopnia oraz niestacjonarnych II stopnia, które mają rejestrację w systemie IRK oraz zaksięgowaną opłatę mogą złożyć wymagane dokumenty w dodatkowym terminie: 20 września (wtorek) w godz. 10.00 – 14.00 na ul. Narbutta 85 pok. 5.

Pozostałe osoby w razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kandydat.wz@pw.edu.pl

Kandydatów na studia niestacjonarne I-go stopnia prosimy o przygotowanie:

 • kserokopii świadectwa dojrzałości (matura) - oryginał świadectwa dojrzałości (matura) do wglądu,
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia prosimy o przygotowanie:

 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów -  oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) - dyplom musi być podpisany,  
 • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
 • kserokopii suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów,
 • życiorysu (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,,
 • formularza deklaracji znajomości języka angielskiego - angielski (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,66 kB)
 • formularza deklaracji różnic programowych - do pobrania dla kierunków
 • Zarządzanie (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,67 kB)
 • Inżynieria Zarządzania (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,32 kB)
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Studia-stopnia-drugiego-rekrutacja-2022-23 

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Upoważniona osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (link do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnegoPlik do pobrania - pełnomocnictwo