Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2021/2022

Od 11 stycznia do 4 lutego 2022 r. na Wydziale Zarządzania prowadzona jest rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2021/2022. 

Studia stacjonarne II stopnia:

Kierunki i limit miejsc:

 • Inżynieria Zarządzania - 60 miejsc
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - 60 miejsc

Procedura rekrutacji

na wszystkie kierunki składa się z następujących kroków:

1. Zarejestrowania kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://www.zapisy.pw.edu.pl/ (opłata 85 zł.)

2. Dostarczenia dokumentów na Wydział:

 • Biuro Obsługi Kandydatów na Studia - Narbutta 85 pok. 5
 • wtorek 11.00 - 17.00
 • czwartek 10.00 - 15.00

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Kandydatów na studia  II-go stopnia prosimy o przygotowanie:

 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów -  oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) - dyplom musi być podpisany,  
 • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
 • kserokopii suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów,
 • CV,
 • formularz deklaracji znajomości języka angielskiego -angielski (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,66 kB)
 • formularza deklaracji różnic programowych - Inżynieria Zarządzania (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,32 kB)
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Upoważniona osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (link do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Plik do pobrania:

pełnomocnictwo (pdf, 113,66 kB)