Komunikat o stypendiach od semestru letniego 2023/2024

Wnioski o stypendia Rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2024 r. tj. studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 19.02 do 04.03 w godzinach przyjęć.

Osoby z innych wydziałów oraz innych uczelni proszone są o załączenie kserokopii suplementu. Jeżeli na suplemencie nie ma podziału na semestry proszę załączyć dodatkowo kartę przebiegu studiów, gdzie będzie wykaz ocen i punktów ECTS z dwóch ostatnich semestrów. Wnioski można składać od średniej 4.00.

Osoby przedłużające studia mogą złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego. Jeżeli sytuacja nie uległa zmianie należy złożyć wniosek bez załączników.

Wnioski o stypendium specjalne należy wysłać przez system USOSweb. Wnioski o przyznanie zapomóg można składać przez cały rok. Wnioski również należy złożyć przez system USOSweb.

Stypendium Rektora nie może być wypłacane na przedłużeniu. 

Pierwsza wypłata stypendium za marzec zostanie wypłacona z wyrównaniem w kwietniu.

Wnioski oraz regulamin są dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich PW: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego