Wstępna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II stopień, studia od lutego 2024 r.

Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Na listach znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek w terminie. Nie są to wszystkie osoby, które otrzymają stypendia! 

Uwagi można zgłaszać do 18.03 (poniedziałek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

Lista rankingowa została utworzona zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ. Kryteria tworzenia list rankingowych są dostępne na tablicy przed pokojem 5.

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2023/2024. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Punkty te sumują się.

Nie więcej jak 8% studentów z danego kierunku może otrzymać stypendia.

Odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą mogli Państwo składać po utworzeniu ostatecznych list rankingowych i otrzymaniu decyzji. Po otrzymaniu decyzji mają Państwo 14 dni na odwołanie do OKS.

LISTA WSTĘPNA NR 6
II stopień, kierunek Inżynieria Zarządzania
Na liście znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek

Informujemy również, że już nie ma możliwości składania wniosków o stypendium rektora. Przyjmowanie wniosków zakończyło się 4 marca 2024 r.