Ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Decyzje dot. stypendiów będą do odebrania po wcześniejszym ogłoszeniu.

Nie zostały jeszcze ogłoszone kwoty stypendiów.

Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można odwołać się do OKS.

Listy rankingowe zostały utworzona zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ. Kryteria tworzenia list rankingowych są dostępne na tablicy przed pokojem nr 5.

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2023/2024. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Punkty te sumują się.

LISTA OSTATECZNA NR 1
I stopień, kierunek Zarządzanie
Na liście znajdują się wszystkie osoby, którym zostały przyznane stypendia.

Lista 1 ostateczna (pdf, 41,13 kB)

LISTA OSTATECZNA NR 2
II stopień, kierunek Zarządzanie
Na liście znajdują się wszystkie osoby, którym zostały przyznane stypendia.

Lista 2 ostateczna (pdf, 36,50 kB)

LISTA OSTATECZNA NR 3
I stopień, kierunek Inżynieria Zarządzania
Na liście znajdują się wszystkie osoby, którym zostały przyznane stypendia.

Lista 3 ostateczna (pdf, 49,02 kB)

LISTA OSTATECZNA NR 4
II stopień, kierunek Inżynieria Zarządzania
Na liście znajdują się wszystkie osoby, którym zostały przyznane stypendia.

Lista 4 ostateczna (pdf, 28,23 kB)

LISTA OSTATECZNA NR 5
I stopień, kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej
Na liście znajdują się wszystkie osoby, którym zostały przyznane stypendia.

Lista 5 ostateczna (pdf, 36,01 kB)