Ostateczna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II stopień, studia od lutego 2024 r.

Ogłaszamy ostateczną listę rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Decyzje dot. stypendiów będą do odebrania po 3 kwietnia 2024 r.

Kwota stypendium Rektora to: 850 zł

Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można odwołać się do OKS.

Listy rankingowe zostały utworzona zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ. Kryteria tworzenia list rankingowych są dostępne na tablicy przed pokojem nr 5.

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2023/2024. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Punkty te sumują się.

Ostateczna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania:

lista 6 IZ (pdf, 52,92 kB)