Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letniego r. ak. 2023/24

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie równe raty z terminem płatności:

1 rata - 14.03

2 rata - 14.05

Podania należy składać przez systemu USOSweb / e-Podania/ Podanie dotyczące opłat za studia.

Termin składania podań  - 28.02.2024 r.