Składanie dokumentów na studia I st. niestacjonarne oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Rejestracja na portalu irk.pw.edu.pl od 2 do 29 sierpnia br.

Składanie dokumentów na wydziale od 17 sierpnia do 29 sierpnia (poniedziałek - piątek) w godz. 10:00 - 14:00 w pokoju nr 5 (parter).

Rozpoczęły się zapisy na:

 • studia niestacjonarne I-go stopnia - kierunki: Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej)
 • studia stacjonarne II stopnia – kierunek: Zarządzanie
 • studia niestacjonarne II stopnia – kierunki: Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Kandydaci na studia

 • stacjonarne II stopnia
 • niestacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne II stopnia 

mogą zakładać konta na portalu irk.pw.edu.pl od 2 do 29 sierpnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące terminarza, dokumentów i opłat znajdują się na stronie: https://wz.pw.edu.pl/Kandydat 

Kandydatów na studia niestacjonarne I-go stopnia prosimy o przygotowanie:

 • kserokopii świadectwa dojrzałości (matura) - oryginał świadectwa dojrzałości (matura) do wglądu,
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia prosimy o przygotowanie:

 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów -  oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) - dyplom musi być podpisany,  
 • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
 • kserokopii suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów,
 • życiorysu (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,,
 • formularza deklaracji znajomości języka angielskiego - angielski (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,66 kB)
 • formularza deklaracji różnic programowych - do pobrania dla kierunków
 • Zarządzanie (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,67 kB)
 • Inżynieria Zarządzania (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,32 kB)
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Studia-stopnia-drugiego-rekrutacja-2022-23 

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Upoważniona osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (link do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnegoPlik do pobrania - pełnomocnictwo