Studia stopnia drugiego – rekrutacja 2021/22

Zarządzanie - studia magisterskie

Studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynają się od października 2022 r.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, działających w kraju lub globalnie oraz w organizacjach odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości.

Inżynieria Zarządzania - studia magisterskie

Studia stacjonarne rozpoczynają się od lutego 2022 r. 

Te studia przygotują cię do rozumienia rzeczywistości społecznej i gospodarczej, rozumienia rożnych obszarów działania organizacji produkcyjnej i usługowej, kreatywności i pracy zespołowej, rozumienia istoty współczesnych technologii i gospodarki cyfrowej, ale także znaczenia czynnika ludzkiego i wiedzy oraz umiejętności patrzenia na te elementy przez pryzmat kosztów, efektywności i skuteczności działania.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia magisterskie

Studia stacjonarne rozpoczynają się od lutego 2022 r. 

Te studia przygotują Cię do pełnienia odpowiedzialnej roli koordynatora bezpieczeństwa. Nauczysz się pracować i kierować zespołem, planować i realizować złożone projekty, dobierać właściwe narzędzia i metody wspomagające, szacować opłacalność i racjonalność przedsięwzięć w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Zatrudnienia możesz szukać zarówno w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej, wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem, jak i w administracji publicznej ukierunkowanej na zagadnienia bezpieczeństwa. Zawód, który uzyskasz po zakończeniu tych studiów, jest szeroko poszukiwany wśród pracodawców, a unikatowy pod względem programu studiów.

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”