Terminarz rekrutacji - II stopień

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia stacjonarne II stopnia:

Terminarz / Studia stacjonarne II stopnia / Studia I i II stopnia / Rekrutacja / Strona główna - Politechnika Warszawska (pw.edu.pl)

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia:

Terminarz / Studia niestacjonarne II stopnia / Studia I i II stopnia / Rekrutacja / Strona główna - Politechnika Warszawska (pw.edu.pl)

Terminarz przy przyjmowaniu na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania:

II stopień terminarz

Do pobrania

Rozpoczęcie studiów na danych kierunkach II stopnia:

Zarządzanie - studia stacjonarne i niestacjonarne - październik 2021 r.

Inżynieria Zarządzania - studia niestacjonarne - październik 2021 r. (nie prowadzimy naboru na studia stacjonarne od października 2021 r.)

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia niestacjonarne - październik 2021 r. (nie prowadzimy naboru na studia stacjonarne od października 2021 r.)