Zarządzanie - studia magisterskie

Zarządzanie - studia magisterskie

Studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynają się od października 2021 r.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, działających w kraju lub globalnie oraz w organizacjach odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości.

Zarządzanie - studia magisterskie

Tytuł zawodowy po studiach II stopnia - magister

Charakterystyka

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, działających w kraju lub globalnie oraz w organizacjach odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości.

Specjalności

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem  w Gospodarce Globalnej
 • Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości

Nie każda specjalność może być uruchomiona, a jej utworzenie uzależnione jest od decyzji Dziekana WZ na którą ma wpływ między innymi zainteresowanie studentów deklarowane w procedurze wyboru.

Zakres zdobywanych umiejętności

 • zarządzanie organizacjami dowolnej wielkości, funkcjonujących w warunkach prawa międzynarodowego i UE
 • planowanie strategiczne produktów i usług
 • projektowanie i eksploatacja zaawansowanych systemów produkcyjnych oraz komputerowa integracja przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych
 • zarządzanie usługami bankowymi i finansowymi oraz marketingiem międzynarodowym
 • przygotowanie do zarządzania systemami ochrony i jakości środowiska wewnętrznego  i zewnętrznego
 • analiza ryzyka i zapewnienie ciągłości działania w systemach produkcyjnych oraz w zakresie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw
 • badania i analizy patentowe własności intelektualnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
 • otwieranie i prowadzenie samodzielnej działalności spółek prawa handlowego

Perspektywy zatrudnienia

 • stanowiska średniego  i wyższego szczebla menedżerskiego, analitycy finansowi, pracownicy działów IT i HR, specjaliści ds. marketingu, oraz jako pracownicy i menedżerowie instytucji badawczo-rozwojowych dowolnego profilu działania
 • administracja państwowa  i samorządowa w zakresie prowadzenia dowolnych form działalności gospodarczej
 • jako młodsi pracownicy naukowi w wyższych uczelniach
 • jako eksperci lub członkowie rad nadzorczych
 • w formie samozatrudnienia

Wybrane przedmioty 

• Algorytmiczna teoria gier • Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania • Komunikacja  i wystąpienia publiczne • Negocjacje międzynarodowe • Systemy wspomagania decyzji  w zarządzaniu procesowym • Ocena przedsięwzięć innowacyjnych • Cyberbezpieczeństwo  w gospodarce cyfrowej • Integracja i optymalizacja procesów biznesowych • Warsztaty projektowe: ‣ Analiza i ocena strategii ‣ Projekt w zakresie marketingu cyfrowego ‣ Projekt w zakresie odpowiedzialnego marketingu ‣ Audyt przedsiębiorstwa 

Moduły kształcenia

 

Specjalności

Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Gospodarce Globalnej 

Menedżer w przedsiębiorstwie międzynarodowym

Global Enterprise Manager

Zarządzanie Ekosystemem Przedsiębiorczości

Menedżer rozwoju przedsiębiorczości 

Moduły Kierunkowe Projekty zaliczeniowe
Zarządzanie 1)      Analiza i ocena strategii
Marketing 2)      Projekty w zakresie odpowiedzialnego marketingu oraz marketingu cyfrowego
Ekonomia 3)      Audyt przedsiębiorstwa
Moduły Specjalności  
Wiodący ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH EKOSYSTEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Uzupełniający 1 INNOWACJE I TECHNOLOGIE INNOWACJE I TECHNOLOGIE
Uzupełniający 2 PODEJŚCIE PROCESOWE GOSPODARKA CYFROWA
Moduły Obieralne Zakres wyboru
Obieralny 1 GOSPODARKA CYFROWA TECHNICZNE WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY
Obieralny 2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PODEJŚCIE PROCESOWE
Moduł Dyplomowy seminarium dyplomowe, praktyka dyplomowa, praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

 

Opłaty za studia niestacjonarne

2700 zł za semestr. Studia trwają 4 semestry.

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym https://www.zapisy.pw.edu.pl
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Zeskanuj dokumenty i prześlij.

Na rejestrację, przelew i złożenie dokumentów masz czas od 3 do 27 sierpnia br. Nie przegap terminów!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!