Terminarz rekrutacji - II stopień

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia stacjonarne II stopnia:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne/Terminarz

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-II-stopnia/Studia-niestacjonarne/Terminarz