Konta studenckie/doktoranckie

Aktualna informacja na temat usług świadczonych przez CI w tym o kontach studenckich znajduje się na stronie Centrum Informatyzacji PW

Poczta elektroniczna

Eduroam

USOS