Nowy członek Scientific & Editorial Advisory Board FoM

Nowy członek Scientific & Editorial Advisory Board FoM

Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW dołączył do Scientific & Editorial Advisory Board czasopisma Foundations of Management wydawanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.