Kontrola jako zasada naukowej organizacji (1927)

Stylizowane logo WZ

Przegląd Organizacji