Bibliografia

Bibliografia. Literatura zwarta „tradycyjna 

[01] - 40 lat Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, 1993, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej.

[02] - 50 lat kształcenia inżynierów organizatorów w Politechnice Warszawskiej, 2003, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej.

[03] - 50 lat Wydziału Inżynierii Produkcji dawniej Mechaniczny Technologiczny, 2001, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

[04] - 93 lata temu powstałaPolitechnika Warszawska, 2008, [w] 1915-1920 LATA WALKI I NAUKI. Dodatek do Miesięcznika Politechniki Warszawskiej nr 10/2008.

[05] - Adamczak Stanisław, 2016, Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach, [w] miesięcznik Forum Akademickie luty 2016.

[06] - Adamczak Stanisław, Jastrzębski Cezary i Borys Andrzej, 2016, 200 lat tradycji wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich, JEDNOŚĆ Kielce.

[07] - Chybińska Ewa, 2008, Z obrad Senatu, [w] Miesięcznik Politechniki Warszawskiej nr 4/2008.

[08] - Dunin–Wilczyński Zbigniew, 2015, „Ocalić od zapomnienia”, Warszawa, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej.

[09] - Encyklopedia techniki. Technika ogólna, 1975, Warszawa, WNT.

[10] - Grochulska Barbara, 1979, Tło historyczne powstania Szkoły Przygotowawczej,[w] 150 lat Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Warszawie 1826 – 1976 materiały z sesji naukowej 13 – 14 grudnia 1976. Warszawa, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 

[11] - Agnieszka Bogucka, 2018, Inżynier niepodległości,[w] Mazowsze. Serce Polski, nr. 10(10), s. 42.

[12] - Kazimierska Jadwiga, 1979, Politechnika Warszawska w latach okupacji hitlerowskiej, [w] 150 lat Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Warszawie 1826 – 1976 materiały z sesji naukowej 13 – 14 grudnia 1976, Warszawa, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej.

[13] - Kieraciński Piotr, 2016, Źródło w Kielcach, [w] miesięcznik Forum Akademickie luty 2016 r.

[14] - Krasiewicz Bolesław, 1979, Odbudowa Politechniki Warszawskiej w latach 1944–1947, [w] 150 lat Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Warszawie 1826 – 1976 materiały z sesji naukowej 13 – 14 grudnia 1976, Warszawa, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej.

[15] - Krupa Tadeusz, 2009, Od Dziekana Wydziału, [w] Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2008 r., Warszawa.

[16] - Krupa Tadeusz, 2010, Od Dziekana Wydziału, [w] Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2009 r., Warszawa.

[17] - Krupa Tadeusz, 2011, Od Dziekana Wydziału, [w] Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2010 r., Warszawa.

[18] - Krupa Tadeusz, 2015, Od Dziekana Wydziału, [w] Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2016 r., Warszawa.

[19] - Księga Jubileuszowa stulecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej, 2015, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

[20] - Lachowski S., 2012, Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie. Warszawa.

[21] - Miąso Józef, 1979, Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego i późniejsze starania o kształcenie inżynierów w Królestwie Polskim, [w] 150 lat Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Warszawie 1826 – 1976 materiały z sesji naukowej 13 – 14 grudnia 1976, Warszawa, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej.

[22] - Niziałek Dariusz, 2001, Absolwenci studiów – Inżynieryjno-Ekonomicznych; - Organizacji Zarządzania; - Zarządzania i Marketingu od 1955 do 2001 roku, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

[23] - Nosowski Wiesław, 2003, PW-MT-IE 1959 – 1964. Historia jednego rocznika studiów, Warszawa, BEL Studio Sp. Z o.o.

[24] - Olszewski Eugeniusz, 1979, Politechnika Warszawska 1915-1939, [w] 150 lat Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Warszawie 1826 – 1976 materiały z sesji naukowej 13 – 14 grudnia 1976. Warszawa, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej.

[25] - Piłatowicz Józef, 2001, Poczet Rektorów. Tradycja i współczesność Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

[26] - Popławski Zbysław, 1993, Zarys dziejów Uczelni, [w] Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław.

[27] - Popończyk Tadeusz, 2018, - materiały na prawach rękopisu, (dla IPN).

[28] - Poznański K., 1968, Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 r., Wrocław.

[29] - Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Produkcji PW w okresie 2000-2008 r., protokółował dr inż. Tadeusz Telesiewicz, archiwum sekretariatu WIP.

[30] - Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2008 r., 2009, Warszawa.

[31] - Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2009 r., 2010, Warszawa.

[32] - Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2010 r., 2011, Warszawa.

[33] - Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2013 r., 2014, Warszawa.

[34] - Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2014 r., 2015, Warszawa.

[35] - Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2015 r., 2016, Warszawa.

[36] - Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2016 r., 2017, Warszawa.

[37] - Sudecki J., 2017, Zapomniany jubileusz ‘sybirskiej kolei’, artykuł w : „Dodatek Mazowiecki, GP codziennie”. Warszawa, 11/10/2017, s.3.

[38] - Sudecki J., 2017a, Tadeusz Tołwiński zamiast Stanisława, artykuł w : „Dodatek Mazowiecki, GP codziennie”. 16/11/2017, s.3.

[39] - Wydział Inżynierii Produkcji w latach 1998-2000, 2001, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

[40] - Wyższe szkoły techniczne w Polsce, 2016,  [w] miesięcznik Forum Akademickie luty 2016 r.

[41] – Zawiła-Niedźwiecki Janusz, 2017, Od Dziekana Wydziału, [w] Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w 2016 r., Warszawa.