Aktualności

Nieobecność prof. dr. hab. inż. S. Tkaczyka

Pan Profesor Stanisław Tkaczyk będzie nieobecny w dniu 15 września (dzień dokonywania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów).

15.09 - dzień obecności pracowników dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana, celem dokonania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni będą obecni na Wydziale Zarządzania, w miejscu prowadzonych konsultacji, w dniu 15 września (piątek) w godzinach 14:00-18:00.

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania - zaliczenie w sesji

Termin zaliczenia wykładu lub ćwiczeń z przedmiotu "Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania" w sesji poprawkowej: 07.09.2017 godz. 17.45, s. 324 NT
dr Małgorzata Waszkiewicz

Egzamin B2 z języka angielskiego dla studiów niestacjonarnych

Pisemny Egzamin B2 z języka angielskiego dla studentów niestacjonarnych odbędzie się dnia 8.09.2017 o godz. 17.45 w sali 144 w Gmachu Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85

Organizacja systemów produkcyjnych - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych prowadzonego przez prof. nzw. dr hab. inż. Annę Kosieradzką odbędzie się w sesji wrześniowej.

Poniżej terminy

Rachunkowość finansowa - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Rachunkowość finansowa prowadzonego przez dr Ewę Komajdę odbędzie się 13 września 2017 roku, o godzinie 16.15 w sali NT 301. 

Aktualizacja planów sesji jesiennej dla studiów niestacjonarnych

Uwaga! Zostały zaktualizowane plany sesji jesiennej dla studiów niestacjonarnych:

- Fizyka 2 - dr inż. Jerzy Filipowicz - sobota 16 września o godzinie 15.15

- Zarządzanie projektami i innowacjami - prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Żuber - piątek 8 września o godzinie 16.15

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Zaproszenie do udziału w badaniu "MONITORING KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

Uzupełnienie wpisu ocen dla studentów w dniu 15.09.2017 w godz. 14:00 - 18:00

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana,  celem dokonania uzupełnień wpisów ocen do indeksów i kart semestralnych studentów, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni będą obecni na Wydziale Zarządzania, w miejscu prowadzonych konsultacji, w dniu 15 września (piątek) w godzinach 14:00-18:00. 

Badanie satysfakcji studentów

Dziekan Wydziału Prof. dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prosi studentów o wypełnienie ankiety dot. czynników wpływających na motywację studentów i wybór programu studiów.