Profesor WZ PW dr hab. inż. Mieczysław Prystupa został powołany w skład Rady Standardów Wyceny Nieruchomości

Wyróżnienie dr hab. inż. Mieczysława Prystupy prof. PW

Minister Infrastruktury i Budownictwa w dniu 19 grudnia 2017 r. powołał  profesora Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Mieczysława Prystupę prof. PW w skład Rady Standardów Wyceny Nieruchomości.

Na podstawie § 3 ust.1 zarządzenia nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości (Dz. Urz. MIB poz.79) Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał dr hab. inż. Mieczysława Prystupę prof. PW w skład Rady Standardów Wyceny Nieruchomości. 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy owocnej pracy. Więcej...