Katedra Finansów i Systemów Finansowych (K1)

WZ-znak

Katedra Finansów i Systemów Finansowych

(Chair of Finance and Financial Systems)

Kierownik (Head of the chair)

Katedra reprezentuje aktywności związane z umiejętnością racjonalnego oraz efektywnego działania i podejmowania decyzji w zakresie gospodarki finansowej i polityki finansowej w jednostkach rynkowych. Profil katedry określony jest przez koncepcje zarządzania finansami w procesach decyzji menedżerskich w różnych branżach z uwzględnieniem analiz finansowych, raportowania finansowego oraz  zarządzania instytucjami finansowymi a także analiz i zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym.

Obszary badawczo-dydaktyczne katedry:

  • Metody analiz finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
  • Modelowanie zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
  • Ochrona konsumentów na rynku finansowym,
  • Regulacje nadzorcze rynków finansowych,
  • Finansjalizacja systemów gospodarczych
  • Ubezpieczenia gospodarcze,
  • Zastosowanie teorii gier w zarządzaniu,
  • Zarządzanie procesowe w instytucjach finansowych.
  • Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych,
  • Wykorzystanie teorii chaosu w ekonomii i zarządzaniu.
wz
Nauka i badania Oferta dydaktyczna Seminaria Pracownicy