Szaniewski Daniel, mgr inż.

asystent
Zakład Finansów
  • Pokój: 233

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

  • finanse
  • rachunkowość finansowa
  • rynek kapitałowy
  • controlling w przedsiębiorstwie

Działalność naukowo-badawcza:

  • finanse podmiotów gospodarczych
  • analiza ekonomiczno-finansowa
  • modele dyskryminacyjne
  • klasyczne miary ryzyka inwestycyjnego

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW