Studia doktoranckie

Od 1.09.2018 roku, w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kształcenie doktorskie jest prowadzone w interdyscyplinarnych szkołach doktorskich, których w Politechnice Warszawskiej utworzono pięć, a dyscyplina Nauki o zarządzaniu i jakości jest przypisana do szkół doktorskich:

Równocześnie, w związku z przepisami przejściowymi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kształcenie na rozpoczętych studiach doktoranckich jest kontynuowane zgodnie z wcześniejszymi regulacjami obowiązującymi w momencie rozpoczęcia tych studiów. Ich uczestnicy, jeśli otworzyli przewód doktorski do 30.04.2018 roku, to powinni obronić pracę do 31.12.2022 roku, w przeciwnym razie ich przewód zostanie umorzony z mocy prawa.

Dodatkowe informacje

Kontakt

Podstawa prawna

Formularze dla uczestników studiów doktoranckich

Szablon sprawozdania doktoranta (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 52,24 kB)