Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 

Przewodniczący

mgr Marek Zawada – reprezentuje sprawy doktorantów na Radzie Wydziału Zarządzania (z prawem głosu)

e-mail: 6156@pw.edu.pl

 

Członkowie

mgr Agnieszka Czupryńska – odpowiedzialna za organizację projektów na rzecz Doktorantów i Studentów
                                                            oraz rozpowszechnianie informacji bieżących

mgr Angelika Wilk – delegat do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej - reprezentuje Wydziałową Radę
                                           Doktorantów WZ PW na Radzie Doktorantów Politechniki Warszawskiej (z prawem głosu),
                                           przekazuję informacje dotyczące doktorantów

 

Kontakt e-mail:  wrd.wz@pw.edu.pl