Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 

Przewodniczący

mgr Agnieszka Czupryńska  – reprezentuje sprawy doktorantów na Radzie Wydziału Zarządzania (z prawem głosu)

 

Członkowie

mgr Piotr Furmanek – delegat do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej – reprezentuje Wydziałową Radę Doktorantów WZ PW na Radzie Doktorantów Politechniki Warszawskiej (z prawem głosu)

mgr Mateusz Rafalik

mgr Angelika Wilk

mgr Marek Zawada

 

Kontakt e-mail:  wrd.wz@pw.edu.pl