Dodatkowe terminy przyjmowania dokumentów na studia II stopnia

Dodatkowe terminy przyjmowania dokumentów na studia II stopnia

Godziny przyjmowania dokumentów w dniach: poniedziałek (22.02) 12.00 - 17.00 i czwartek (25.02) 15.00 - 18.00

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokumenty należy okazać w pokoju nr 5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter)

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia prosimy o przygotowanie:

  • oryginału dyplomu ukończenia studiów - dyplom musi być podpisany (do wglądu),
  • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
  • dokumentu tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Osoby, które nie wgrały CV do systemu proszone są o dogranie wymaganego dokumentu.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (link do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

https://www.pw.edu.pl/content/download/27427/160044/file/Pe%C5%82nomocnictwo%202020%2021.pdf