Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WZ

Stylizowane logo WZ

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Poniżej znajdują się listy osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.

Uwaga: Z uwagi na sytuację epidemiczną – oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później terminie.

Wymagane są następujące dokumenty:

·         świadectwo dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,

·         dokument tożsamości (do wglądu),

·         2 aktualne fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty pracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedyniedo wglądu. Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Zarządzanie –

lista osób przyjętych (pdf, 340,37 kB)

Inżynieria Zarządzania –

lista osób przyjętych (pdf, 295,33 kB)

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej –

lista osób przyjętych (pdf, 276,31 kB)