Studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 - Informacje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Stylizowane logo WZ

Zgłoszenia kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia odbywają się w terminie od 1 lipca 2020 do 12 sierpnia 2020 r. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW , samodzielnie wpisać wyniki egzaminów maturalnych i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Pierwsza tura kwalifikacji kandydatów odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2019 r.

Zakwalifikowani kandydaci mają obowiązek w terminie od 19 do 20 sierpnia do godz. 15:00 załączyć na IKR (indywidualne konto kandydata) skan/zdjęcie świadectwa maturalnego. Niezałączenie ww. dokumentu w terminie oznacza brak zainteresowania kandydata podjęciem studiów na tym kierunku, na którym został zakwalifikowany.

W terminie od 19 do 20 sierpnia, do godz. 15:00 kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych mogą zadeklarować w portalu rekrutacyjnym, chęć udziału w II turze kwalifikacji.

 

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się
w semestrze zimowym 2020/2021

Przyjęcia na studia Rejestrowanie kandydatów Ogłoszenie wyników Załączanie na IKR
 skanu/zdjęcia
 świadectwa maturalnego
Tura 1 od 01.07.2020 do 12.08.2020 18.08.2020 od 19.08.2020 do 20.08.2020
 (do godz. 15:00)

 

Uwaga!

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszej tury kwalifikacji kandydatów pozostaną wolne miejsca w wyniku niezłożenia dokumentów przez część zakwalifikowanych osób, a kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych wyrażą chęć uczestniczenia w drugiej turze kwalifikacji (zaznaczając odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym), to zostanie przeprowadzona druga tura, a potem – być może trzecia tura kwalifikacji kandydatów - na tych samych zasadach, tzn. tylko na pozostałe wolne miejsca i tylko spośród kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych, o ile zaznaczą odpowiednią opcję
w portalu rekrutacyjnym.

Harmonogram drugiej i trzeciej tury kwalifikacji kandydatów

Przyjęcia na studia   Rejestrowanie chęci udziału
 kandydatów w kolejnej turze
 kwalifikacji
Ogłoszenie wyników Załączanie na IKR
 skanu/zdjęcia
 świadectwa maturalnego
 (nie dotyczy kandydatów zakwalifikowanych
 w I turze, którzy załączyli dokumenty
 w terminie obowiązującym wcześniej)
Tura 2 od 19.08.2020 do 20.08.2020
 (do godz. 15:00)
21.08.2020 od 24.08.2020 do 25.08.2020
 (do godz. 15:00)
Tura 3 od 24.08.2020 do 25.08.2020
 (do godz. 15:00)
26.08.2020 od 27.08.2020 do 28.08.2020
 (do godz. 15:00)

 

Uwaga!

Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania
w terminie, który zostanie podany na stronie dla kandydatów, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach wydziałów.

 

Szczegółowe zasady przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021

https://pw.edu.pl/content/download/27445/160198/file/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20zasady%20przyj%C4%99%C4%87%202020%202021.pdf

 

Kontakty

Biuro Obsługi Kandydatów

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Studia-pierwszego-stopnia-rekrutacja-2020-21/Biuro-Obslugi-Kandydatow

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

dr inż. Grzegorz Kunikowski – przewodniczący Grzegorz.Kunikowski@pw.edu.pl

mgr inż. Iwona Głażewska – sekretarz: Iwona.Glazewska@pw.edu.pl