Zakończyła się pierwsza tura przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Stylizowane logo WZ

W systemie pojawi się dziś komunikat o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, które nie są zakwalifikowane, a ich status to „oczekuje na decyzję” prawdopodobnie nie dołączyły wymaganych dokumentów bądź nie można odczytać załączonych dokumentów.

Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć w procesie rekrutacji prosimy o wgranie do systemu brakujących dokumentów (każdy z Państwa otrzymał maila z taką informacją).

Listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na decyzję:

Listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na decyzję:

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu zapisów na studia do dnia 21.09 na następujące kierunki:

  • Zarządzanie - studia niestacjonarne I stopnia;
  • Inżynieria Zarządzania - studia niestacjonarne I stopnia.
  • Zarządzanie - studia stacjonarne II stopnia;
  • Zarządzanie - studia niestacjonarne II stopnia;

Z uwagi na małą liczbę kandydatów nie zostanie uruchomiony kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej – studia niestacjonarne I stopnia.

Osoby które zarejestrowały się na ten kierunek zapraszamy na niestacjonarne (zaoczne) studia I-go stopnia (https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Charakterystyka-studiow):

  • na kierunku Inżynieria Zarządzania (studia inżynierskie) lub
  • na kierunku Zarządzanie (studia licencjackie).

W celu podjęcia studiów konieczna jest rejestracja przez Internet i przesłanie skanu świadectwa maturalnego (bliższe informacje o studiach i procesie rekrutacji na stronach https://www.wz.pw.edu.pl/Kandydat, https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja) w terminie do 21 września 2020. Opłata rekrutacyjna, którą Państwo ponieśliście rejestrując się na kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej będzie uznana w przypadku kandydowania na inny kierunek studiów.

Termin zgłaszania się do Dziekanatu w celu zakończenia procedury rekrutacji podany będzie w oddzielnym komunikacie.