Inżynieria Zarządzania - trwa rekrutacja na II stopień

Inżynieria Zarządzania - trwa rekrutacja na II stopień

Te studia przygotują cię do rozumienia rzeczywistości społecznej i gospodarczej, rozumienia istoty współczesnych technologii i gospodarki cyfrowej, ale także znaczenia czynnika ludzkiego i wiedzy oraz umiejętności patrzenia na te elementy przez pryzmat kosztów, efektywności i skuteczności działania. Zapraszamy na studia realizowane na: