Studia pierwszego stopnia – rekrutacja 2019/2020

Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie

Te studia przygotują cię do rozumienia rzeczywistości społecznej i gospodarczej, rozumienia różnych obszarów działania organizacji produkcyjnej i usługowej, kreatywności i pracy zespołowej, rozumienia istoty współczesnych technologii i gospodarki cyfrowej, ale także znaczenia czynnika ludzkiego i wiedzy oraz umiejętności patrzenia na te elementy przez pryzmat kosztów, efektywności i skuteczności działania.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia inżynierskie

Te studia przygotują Cię do pełnienia odpowiedzialnej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i zarządzaniu ryzykiem systemów, układów i urządzeń, które stanowią istotny element funkcjonowania społeczeństwa. Nauczysz się, jak rozpoznawać zagrożenia, jak je szacować pod względem skutków, jakie dla organizacji i społeczeństwa może spowodować ich awaria, jak racjonalnie proponować zabezpieczenia oraz jak umiejętnie je wdrażać. Zawód, który uzyskasz po zakończeniu tych studiów, jest szeroko poszukiwany wśród pracodawców, a unikatowy pod względem programu studiów.

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”

logo zestaw kolor