Studia pierwszego stopnia – rekrutacja 2021/22

Zarządzanie - studia licencjackie

Program studiów jest ukierunkowany na kształcenie w zakresie dwóch specjalności – zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie w gospodarce cyfrowej. Student jest przygotowywany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych, realizacji analiz biznesowych oraz przygotowywania nowych projektów i inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. Program studiów łączy interdyscyplinarne kompetencje z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, podejścia procesowego, gospodarki cyfrowej i różnych przejawów przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2.

Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie

Program studiów jest ukierunkowany na kształcenie w zakresie dwóch specjalności – inżynierii cyfrowej oraz przedsiębiorczości technologicznej. Student jest przygotowywany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych, realizacji projektów technicznych (formułowania wymagań i założeń projektowych, doboru i projektowania informatycznych systemów zarządzania, reorganizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych) oraz organizacyjno-zarządczych (projektowania i oceny opłacalności inwestycji, modelowania i analizy procesów biznesowych, planowania i budżetowania przedsięwzięć). Program studiów łączy interdyscyplinarne kompetencje z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, technologii informatycznych, procesów produkcyjnych oraz przedsiębiorczości. Absolwent studiów otrzymuje tytuł inżyniera oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia inżynierskie

Program studiów oferuje unikatowe połączenie kompetencji inżynierskich z wiedzą ogólną w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem, modelowania i optymalizacji procesów, diagnozowania zagrożeń i dopasowywania zabezpieczeń, racjonalizacji inwestycji oraz uwzględniania wymagań prawnych. W zakresie wiedzy inżynierskiej student zapoznaje się  z technicznymi aspektami systemów infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze energetyki, mechaniki, transportu oraz specjalistycznych instalacji i urządzeń. Absolwent studiów otrzymuje tytuł inżyniera oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”