Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS

Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS

 Studia podyplomowe prowadzone przez:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

we współpracy z

SAS Institute sp. z o. o. 

Kierownik studiów podyplomowych

 dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW

Charakterystyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz rozwój praktycznych umiejętności umożliwiających aktywne, świadome i sprawne realizowanie działań związanych z modelowaniem statystycznym na przykładzie metod i rozwiązań dostępnych w oprogramowaniu SAS. Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu:

 • podstawowych technik przetwarzania danych biznesowych,
 • przetwarzaniu społeczno-ekonomicznych danych w architekturze Big Data,
 • praktycznych obliczeń statystycznych,
 • technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem modelowania na potrzeby sektora finansów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne:

 • niezbędne dla wykonywania obowiązków analityka statystycznego (Data Scientist),
 • związane z budowaniem zaawansowanych modeli biznesowych przy wykorzystaniu oprogramowania SAS,
 • dotyczące wiodących technologii informatyki gospodarczej, przetwarzania i analizy danych prowadzące do zwiększania wartości przedsiębiorstw,
 • konieczne w procesach implementacji i stosowania nowoczesnych metod uczenia maszynowego,
 • umożliwiające rozwijanie po studiach zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Adresaci oferty studiów

Adresatami oferty studiów podyplomowych „Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS" są absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków ekonomicznych i technicznych, którzy chcą dodatkowo zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych technik przetwarzania danych biznesowych (także w architekturze Big Data), praktycznych obliczeń statystycznych oraz różnych technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Adresatami oferty mogą być również pracownicy przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, którzy planują podjąć ambitniejszą pracę lub wykonują obowiązki analityków statystycznych. Studia skierowane są przede wszystkim do osób, które odczuwają potrzebę poznania wiodących technologii informatyki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem modelowania na potrzeby sektora finansów i chcą uzupełnić lub pogłębić wiedzę na temat interdyscyplinarnych zagadnień związanych ze statystycznym modelowaniem zagadnień społeczno-ekonomicznych przy wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania na przykładzie programów SAS.

Co nas wyróżnia

 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie modelowania statystycznego,
 • Modułowy program, na który składają się zajęcia prowadzone w formie wykładów i laboratoriów, zawsze oparte o praktykę,
 • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Politechnikę Warszawską,
 • Możliwość uzyskania Certyfikatu SAS wydanego wspólnie przez SAS Institute i Politechnikę Warszawską (dla absolwentów którzy uzyskają z zajęć średnią ocen co najmniej 4,0).
 • Rekrutacja
 • Program studiów podyplomowych
 • Organizacja zajęć
 • Wykładowcy

Partnerzy

SAS Institute sp. z o.o.

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego