Zarządzanie produkcją audiowizualną

Zarządzanie produkcją audiowizualną

Studia podyplomowe prowadzone przez:

Wydział Zarządzania

Politechniki Warszawskiej

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Jolanta Jurczak

Charakterystyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie produkcją audiowizualną.

Studia przeznaczone są dla pracowników:

 • administracji publicznej wszystkich szczebli zajmujących się promocją,
 • domów medialnych,
 • agencji PR,
 • redakcji czasopism,
 • stacji telewizyjnych współpracujących w zakresie kreowania produkcji audiowizualnej.

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z obszaru:

 • odpowiedzialnego i świadomego  zarządzania produkcją audiowizualną w podmiotach administracji publicznej zajmujących się promocją a także wśród pracowników domów medialnych, agencji PR, redakcji czasopism oraz stacji telewizyjnych,
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie kreowania produkcji audiowizualnej a także rozwiązywania problemów związanych z realizacją występujących w tym obszarze procesów,
 • najnowszego podejścia do prawidłowego projektowania rozwiązań zapobiegawczych mających na celu reagowanie na zakłócenia i sytuacje kryzysowe pojawiające się w tym obszarze.

Co nas wyróżnia

 • Unikalny program obejmujący zagadnienia z obszaru m.in. zarządzania produkcją audiowizualną, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie kreowania produkcji audiowizualnej, najnowszego podejścia do prawidłowego projektowania rozwiązań zapobiegawczych mających na celu reagowanie na zakłócenia i sytuacje kryzysowe pojawiające się w tym obszarze.
 • Modułowy program, na który składają się zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów zawsze oparte o praktykę,
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie zarządzania produkcją audiowizualną,
 • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Politechnikę Warszawską.
 • Rekrutacja
 • Program studiów podyplomowych
 • Organizacja zajęć
 • Rada naukowa
 • Wykładowcy

Partnerzy

Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko Mazurski

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego