Dokumenty i opłaty - II stopień studiów

Zasady przyjęć na studia:                            

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz,
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

 

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR).

Szczegółowe zasady obowiązujące przy przyjmowaniu na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania oraz wykaz wymaganych dokumentów dostępne są tutaj:

II stopień zasady WZ

Dodatkowe przedmioty do uzupełnienia są wyznaczane na podstawie porównania suplementu dyplomu studiów pierwszego stopnia przedstawionego przez kandydata i deklaracji zrealizowanych przedmiotów z podstawą programową danego kierunku studiów.

Odbywanie zajęć uzupełniających efekty kształcenia się o dodatkowe przedmioty wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wg stawek zgodnych z aktualną Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej. Wysokość całkowitej opłaty uzależniona jest od liczby oraz rodzaju zajęć, które kandydat będzie musiał zrealizować.

Zarządzenie JM Rektora w sprawie wysokości opłat (Decyzja Rektora nr 95/2021 z dnia 7/05/2021): 

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2021/Decyzja-Rektora-nr-95-2021-z-dnia-7-05-2021

 

Przykładowe opłaty podane są w tabeli poniżej:

Przedmiot Wymiar ECTS Opłata (zł)
Analiza matematyczna W15C30 3 420
Statystyka opisowa W15C15 2 255
Badania operacyjne W15C15 2 255
Prawo gospodarcze i handlowe W15C15 2 255
Mikroekonomia W20C20 3 310
Podstawy organizacji i zarządzania W20 2 90
Podstawy marketingu W15P20 3 310
Finanse W15C30 3 420
Rachunkowość finansowa W15C15L15 4 420
Podstawy zarządzania jakością W20 2 90
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi C20 2 220
Podstawy zarządzania projektami W15P15 3 255
Matematyka finansowa W15C15 3 255

Fakt uznania przez WKR konieczności uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty będzie zaznaczony w zawiadomieniu o wpisaniu na listę studentów.

Wykaz wymaganych dodatkowych przedmiotów uzupełniających dziekan przekaże każdemu studentowi przed początkiem zajęć.

 

Limity przyjęć

Kierunek Stacjonarne (limity) Niestacjonarne (limity) Opłaty / sem.
I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień
Zarządzanie 90 60 90 60 2700 zł 2700 zł
Inżynieria Zarządzania 90 60 90 60 2800 zł 2800 zł
Zarządzenie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej 60 60 60 60 2800 zł 2800 zł

II stopień zasady

Pobierz plik (pdf, 509,48 kB)