Konferencja Business Process Management Day 2024

Kierownictwo Wydziału serdecznie zaprasza na Konferencję Naukową pt. Zarządzanie procesowe. Od teorii do pragmatyki”, organizowaną w dniu 17 maja 2024 roku przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie będzie miało miejsce w Gmachu Rektorska4 w Warszawie, ul. Rektorska 4.

Celem Konferencji jest systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń wobec szeroko pojmowanych zmian w gospodarce cyfrowej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji w trybie zdalnym. Szerokie grono uczestników Konferencji stanowić będą przedstawiciele wszystkich znaczących ośrodków naukowych oraz praktyków gospodarczych.

 

Szczegółowe i bieżące informacje dotyczące Konferencji znajdziecie Państwo pod adresem: Konferencja Business Process Management Day 2024 .

 

Licząc na pozytywne przyjęcie zaproszenia, uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.