Ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Samoloty bezzałogowe Politechniki Warszawskiej w badaniach ekosystemów Antarktyki – Projekt MONICA”.

Spotkanie online odbędzie się na platformie TEAMS, dnia 16 listopada 2023 r. o godz. 16.15

Seminarium ma na celu przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. Proponowane spotkanie w cyklu będzie dotyczyło dyscypliny Inżynieria mechaniczna, omówione zostaną zagadnienia projektowania i zabudowy samolotów bezzałogowych na potrzeby badania wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy obszarów polarnych.

Celem Projektu MONICA było zastosowanie samolotów bezzałogowych do  monitoringu ekosystemów na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe- Antarktyka). W tym celu na Wydziale MEiL opracowano i zbudowano trzy rodzaje samolotów bezzałogowych – każdy wg różnych założeń projektowych. W trakcie projektu zrealizowano trzy wyprawy antarktyczne (lata: 2014, 2015 i 2016). Podczas tych wypraw wykonano ok. 46 zadaniowych lotów fotogrametrycznych w trybie BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) o łącznej długości ponad 3840 km, nie straciwszy żadnego samolotu. Przywieziono ok. 25 tyś. zdjęć lotniczych, które posłużyły do opracowania szczegółowych ortofotomap terenów ASPA-128 i ASPA 151 (t.j. Antarctic Specially Protected Areas). Wykorzystano je do analiz biologicznych flory i fauny oraz analiz geomorfologicznych i glacjologicznych. Na monitorowanych obszarach zidentyfikowano ok. 32 tyś. gniazd różnych gatunków pingwinów oraz setki różnych ssaków morskich. Uwieńczeniem działań była misja fotogrametryczna PW-ZOOM’a nad wulkaniczną Wyspą Pingwina (Penguin Isle), położoną we wschodniej części Zatoki Króla Jerzego. Dotychczas nikt nie przeprowadził bardziej obszernych badań ekosystemów tego regionu Antarktyki posługując się samolotami bezzałogowymi.

Prelegentem seminarium będzie dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz - profesor PW (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW), wydarzenie poprowadzi prof. dr hab. inż.  Mariusz Magier (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW).

Więcej szczegółów o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej CSZ PW www.csz.pw.edu.pl 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium.