Seminarium Naukowe

Seminarium Naukowe

Kierownictwo Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

zaprasza na cykl spotkań w ramach Seminarium Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW.

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 r.

Swoje wystąpienie pt. "Zaufanie do e-technologii" zaprezentuje dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB z Politechniki Białostockiej.

Linki do abstraktów i prezentacji seminarium w roku 2019/2020

Spotkanie seminaryjne odbędzie się o godz. 15:00 w sali 4.01 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) – ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. (mapa)

Program kolejnych wystąpień dostępny na stronie Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania