Seminarium Naukowe

Seminarium Naukowe

Kierownictwo Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 roku wszystkie spotkania zaplanowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w ramach Seminarium Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW zostały odwołane.

Linki do abstraktów i prezentacji seminarium w roku 2019/2020

Spotkanie seminaryjne odbędzie się o godz. 15:00 w sali 4.01 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) – ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. (mapa)

Program kolejnych wystąpień dostępny na stronie Seminarium Naukowe Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW